Historia

Lippukunnan ensimmäinen lippukunnanjohtaja Kaarina ”Kaari” Hänninen kuljetti lapsiaan ja heidän kavereitaan Riihimäellä partiossa, kun auto rupesi tulemaan täyteen, rupesi Kaari tiedustelemaan löytyisikö kylältä muita partiotoiminnasta kiinnostuneita vanhempia. Yhdessä Maikki Pispan kanssa he kutsuivat kiinnostuneita partiolaisia paikalle, joita saapuikin runsain mitoin, 68 henkilöä. Aluksi Launosten partiolaiset kokoontuivat Pirjetan Partion alaosastona, mutta pian syntyi ajatus oman lippukunnan perustamisesta. Lippukunnan perustava kokous pidettiin vuonna 1980 Kansallistalolla.


Ensimmäinen partiokolo löytyi Paloheimon avustuksella Santamäestä ja sitä remontoitiin lahjoitusmateriaalein vanhempien talkootyönä. Sittemmin muutettiin vähän lähemmäs kylää, Kupparintietä vastapäätä olevaan rakennukseen tien toiselle puolelle. Vuodesta 1990 vuoteen 2016  kolomme oli seurakunnan tiloissa Apajassa. Seurakunnan myytyä Apajan, kolomme muutti seurakunnan uusiin kerhotiloihin Launosten koululle.

Santamäen Palokärkien lippua naulaamassa lippukunnan perustajajäsen Kaarina Hänninen ja lipun suunnittelija Carl-Erik Bergholm

Alkuun lippukunta sai tukea Paloheimolta, mutta taustayhteisöksi haluttiin Lopen Seurakunta. Launosten partiolaiset eivät halunneet olla Pirjetan Partion alaosasto, vaan halusivat olla oma lippukuntansa. Santamäen Palokärjet ry perustetiin 7.5.1980. Värikkäiden vaiheiden jälkeen seurakunnan tuki jaettiin suhteessa jäsenmäärään. Lippukunta teki myös aktiivisesti varainhankintaa. Tiernapojat kiersivät Riihimäen ravintoloissa ja laskiaisena järjestettiin laskiaisrieha. Näillä rahoilla lippukunnalle suunniteltiin ja teetettiin oma lippu, eikä jäsenmaksua tarvinnut kerätä.

Lippukunnan johtajana Kaarin muutettua paikkakunnalta vetovastuu siirtyi lähes kymmeneksi vuodeksi Nina Mäenpäälle. Ensimmäinen mies Palokärkien johdossa oli Harri Anttila joka toimi apulaislippukunnanjohtajana yhden toimintakauden ajan lippukunnan ollessa ilman varsinaista lippukunnanjohtajaa. Harrin jälkeen vuoro siirtyi noin viideksi vuodeksi Anitta Mäkelälle ja Anittan jälkeen remmiin astui Minna ”Mini” Judén viideksi vuodeksi. Sittemmin lippukunnanjohtajat ovat olleet virassaan kaksivuotiskausia: Jari Siirola, Ritva ”Ritu” Marttila, Mika Koski, Maria Asikainen. Apulaislippukunnanjohtajana ja lippukunnanjohtajana pitkään toiminut Outi Siirola luovutti lippukunnanjohtajan pestin vuonna 2017 Piritta ”Pirre” Ruuskaselle, mutta Outi valittiin jo seuraavana vuonna 2018 takaisin lippukunnanjohtajaksi, Pirren jatkaessa apulaislippukunnanjohtajana.